با توجه به مجموع تسهیلات پرداخت شده، به طور متوسط به هر شرکت ۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال رسیده است. 

بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان در نیمه نخست امسال به بانک های ملت و ملی به ترتیب با 6 هزار و 576 میلیارد و 200 میلیون و پنج هزار و 38 میلیارد و یکصد میلیون ریال اختصاص داشت. 

** تسهیلات پرداختی در یک سال گذشته
از شهریور پارسال تا آخر تابستان امسال ۶۱ هزار و ۸۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد.
بانک های دولتی 14 هزار و 461 میلیارد و 200 میلیون ریال، خصوصی شده 25 هزار و 51 میلیارد و 300 میلیون ریال و بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری 22 هزار و 325 میلیارد و 300 میلیون ریال پرداخت کردند. 
مانده کل تسهیلات اعطایی به ۱۱۳۰ شرکت دانش بنیان در پایان شهریورماه ۶۳ هزار و ۴۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال (میانگین به هر شرکت ۵۶ میلیارد و یکصد میلیون ریال) است. 
بیشترین مانده به بانک های ملی (10619.1میلیارد ریال)، ملت ( 9542.5 میلیارد ریال) و صادرات (9061.1 میلیارد ریال) تعلق دارد. 
همچنین مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۱۰۱۳۲.۵ میلیارد ریال (متعلق به ۱۶۷ شرکت) و معادل ۱۶ درصد کل مانده تسهیلات است. 
مانده مطالبات غیرجاری شامل 2632.6 میلیارد ریال سررسید گذشته (72 شرکت)، 1514.1 میلیارد ریال معوق (42 شرکت) و 5985.8 میلیارد ریال مشکوک الوصول (53 شرکت) است.
به گزارش ایرنا، بنا به ماده۱ قانون حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع ها مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت‌ها و موسسه های خصوصی یا تعاونی که برای هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌ محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌ افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود، دانش بنیان نام دارند. 
بنا به آیین نامه اجرایی این قانون که مصوب 1391 هیات وزیران است، شرکت ها و موسسه هایی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می کنند، دانش بنیان محسوب می شوند.