از هر ده نفر، یک نفر در ایران به بیماری آلزایمر مبتلا می شوند و این بیماری که با فراموشی های قابل توجه همراه است می تواند خطرات زیادی برای انسان ایجاد کند که بیشتر سالمندان به آن دچار می شوند.

آلزایمر علت های مختلفی از جمله کم کاری یا پرکاری تیروئید، بیماری های بدخیم، مصرف داروهای مختلف و افسردگی و... دارد.