غلامحسین اسماعیلی گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را از نظر زمان رسیدگی و کیفیت و اطلاع رسانی شتاب بخشیده ایم.

وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: موضوعات مربوط به جرایم اقتصادی به جهت اهمیت و نقشی که در زندگی فردی مردم ایجاد می‌کند و با توجه به آسیبی که به اعتماد عمومی مردم می‌رساند، همیشه جزو اولویت‌های رسیدگی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران بوده است.

وی اضافه کرد: در سالیان گذشته پرونده‌های اقتصادی مهم توسط دادگستری استان تهران رسیدگی و رای‌های مهمی نیز در این زمینه صادر شده است و آن‌هایی که قطعیت یافته اجرا شده و یا در مرحله اجرا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در وضعیت جدید و تلاطمی که درحوزه مسائل اقتصادی در سال جاری رخ داد و سوء استفاده‌ای که عناصر سودجو و فرصت طلب و اهمالی که برخی از متولیان بخش‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی و اداری انجام دادند و آثار زیانباری که این اعمال مجرمانه در جامعه بجا گذاشت، ایجاب کرد برغم پیشینه طولانی و قدیمی دادگستری در رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را هم از نظر زمان رسیدگی و هم از لحاظ کیفیت و اطلاع رسانی به مردم و جامعه شتاب ببخشیم و در خصوص اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود، شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شده است.

وی گفت: هماهنگونه که مردم شاهد هستند قوه قضاییه و دادگستری استان تهران به رسالت خود در این حوزه به خوبی عمل می‌کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.