در این نشست که با حضور سرهنگ نادر احدی جانشین سازمان حفظ آثار ارتش و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس برگزار شد عملکرد رزمندگان اسلام در مناطق مختلف درگیر با دشمن بعثی توسط، علیرضا مقدمی کارشناس گروه بررسی این برهه زمانی، با توجه به تاریخ شفاهی و گزارشات روزانه یگانهای مختلف ارتش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حوادث مهمی همچون عملیات‌های کربلای ۸، ۹، ۱۰ ،فتح ۵، نصرت و ۲، از جمله موارد مهمی بود که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت.