کوروش کرم پور از نمایندگان مجلس در سوال از رییس جمهور گفت:

*همواره حامی دولت بوده و هستم . دنیا بداند امروز حضور رئیس جمهور برگ زرینی از پاسخگویی این نظام به مردم است که آن را وظیفه خود می دانیم. مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودند اگر کالایی به صورت قاچاق وارد کشور شد به آتش کشیده شود. ایشان فرمودند مراد من از قاچاق کوله بر ضعیف نیست قاچاق‌های بزرگ را می گویم.

* آیا دستور قاطع رهبری با قاچاق‌چیان عمده حتی در یک مورد انجام شده‌است؟ موانع و مشکلات پیش روی شما در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ خطر جدی است. لطفا نفرمایید نمی شود و نمی گذارند. من از قدرت نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌کنم که به کمک مردم سوریه و عراق می رود و داعش را شکست می‌دهد چطور نمی توانیم با قاچاق مبارزه جدی کنیم. چطور صدها کانتینر قاچاق می شود وکسی نمی بیند.

 

*آیا مبارزه با قاچاق چیان عمده فرصت اشتغال برای مردم را فراهم نمی کند؟