"دستت لای در نره"، "چند سالتونه"، بخشی از شوخی های مجری با خانم بهنوش بختیاری بود.

بختیاری بعد از شعر کوتاهی که مجری خواند خطاب به او گفت منم یک شعر درباره "دل" بخوانم؟

مجری برنامه که سعی می کرد برنامه ای متفاوت اجرا کند گفت: شما مگه شعر هم بلدین؟ و بهنوش بختیاری خواند: " ای دل تو خریداری نداری..." در اینجا بود که مجری وسط شعرخوانی بختیاری پرید و با خب گفتن سعی در جمع کردن و ادامه ندادن ترانه مشهور لیلا فروهر کرد که بهنوش بختیاری با خنده گفت: منظورم دل خودمه!

بعد از این بحث برنامه زنده تلویزیونی که قبلش درباره دانشگاه پیام نور رفتن خانم بختیاری بود با شوخی های دیگری دنبال شد.

بهنوش بختیاری در این برنامه زنده تلویزیونی بعد از اینکه مجری گفت خانم بختیاری از سر کلاس اومدن اینجا که شاید کنایه و شوخی با مقنعه زیر شال بختیاری بود گفت : در دانشگاه پیام نور جامعه شناسی میخوانم.