کنفرانس بین‌المللی «یونانی‌های خارج نشین» که توسط بخش یونانی‌نشین قبرس ترتیب داده شده بود به صحنه رجزخوانی و تهدید نظامی علیه ترکیه تبدیل شد.

این کنفرانس در لفکوشا با حضور سفیران اسرائیل، آمریکا و مصر در قبرس جنوبی برگزار شد.

در این نشست «امی راول» سفیر اسرائیل در قبرس جنوبی واکنش‌های ترکیه نسبت به اقدامات یک‌جانبه بخش یونانی‌نشین قبرس در اکتشافات گازی در این منطقه را تحریک‌آمیز خواند و اظهار داشت: امیدوارم که اسرائیل مجبور نشود که در برابر تهدیدات ترکیه از قدرت نظامی استفاده کند.

«مایی طاها محمد» سفیر مصر نیز به صراحت اعلام کرد که در استفاده از نیروی نظامی علیه ترکیه اجتناب نخواهند کرد.

«کاترین دوهرتی» سفیر آمریکا در قبرس جنوبی بر قابل قبول نبودن رفتار ترکیه نسبت به بخش یونانی نشین قبرس تأکید کرد و از سخنان سفیران اسرائیل و مصر حمایت کرد.