روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به نام خدا

با توجه به نشر و بازنشر مصاحبه هایی از آقایان حسین شیخ الاسلام و دکتر علی خرم در برخی رسانه ها با عناوینی چون "مشاور وزیر امور خارجه" یا "مشاور دکتر ظریف" ، به آگاهی می رساند این صاحب نظران که در گذشته از همکاران عالیرتبه وزارت امور خارجه بودند، پس از بازنشستگی هیچگونه سمتی در این وزارتخانه ندارند؛ لذا طرح دیدگاههایشان صرفا و کاملا از منظر شخصی و کارشناسی و برداشت های فردی خودشان تلقی می شود و در عین احترام به آنان و نظرات شان که در مصاحبه ها اعلام می شود، تاکید دارد نظرات ابراز شده هیچگونه ارتباطی با دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه و یا وزارت امور خارجه ندارد. انتطار می رود رسانه های محترم در تنظیم این گونه مصاحبه ها در بکار گیری عناوین دقت بیشتری مبذول دارند.

 روابط عمومی وزارت امور خارجه