تیم های مصر و اروگوئه دومین دیدار گروه A را روز جمعه و از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می کنند.  بر اساس تصمیم کمیته داوران فدراسیون بین المللی فوتبال بیورن کوئیپرز داور سرشناس هلندی قضاوت این دیدار را برعهده خواهد داشت.