عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در تذکر شفاهی خود به موضوع مردم زلزله زده حوزه انتخابیه‌اش پرداخت و گفت: خدمت به زلزله زده ها دارد با تبعیض تلخ می‌شود،‌۳۰ تا ۴۰ درصد مردم ۲ ماه است که زیر چادر هستند. ما مصوب کردیم که دولت وظیفه دارد ۱۰۰ هزار کانکس بسازد اما الان به یک نفر می گویند تو مستاجری به یکی هم می گویند تو قدت کوتاه و دیگر قدش بلند است. به این زلزله زده ها یک کانکس دهند که حداقل با خانواده در کانکس زندگی کنند.

او ادامه داد:چادرها همه پاره شده اند پریشب ۳۵ چادر را باد برده است. خواهران عزیز مجلس دو ماه است که خواهران عزیز ما با دو برابر لباس با مقنعه و چادر شب ها زیر چادرها میخوابند. خب زلزله آمده است،‌دست خود این ها که نبوده است.آیا شما قبول می‌کنید وسط بلوار که از دو طرفش کامیون رد می‌شود، ساکن شوید؟اگر برای دوش گرفتن در کانکس یک هفته در نوبت باشید آنوقت می فهمید که آن مادر چه می کشد. وصل کردن کانکس دستشویی و حمام که نباید این همه وقت می‌برد.

مطهری در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: نکته مهمی را مطرح کردید اینجا وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران باید پاسخگو باشند و سریعتر اقدام کنند.

او با خطاب قرار دادن سید سلمان سامانی معاون پارلمانی وزیر کشور در مجلس، گفت: آقای سامانی هم به عنوان مدیریت پارلمانی وزیر کشور باید پیگیر این باشند. به هر حال مسئولان و وزارت کشور پیگیری کنند یا گزارشی به مجلس بدهند.

پس از بیان این تذکر معاونت پارلمانی کشور یادداشتی را به دست علی مطهری که ریاست مجلس را برعهده داشت رساند. مطهری نیز متن یادداشت را خواند و گفت:در این یادداشت آمده که تذکر در مورد کانکس ها در زمره وظایف بنیاد مسکن است که در حال انجام است و ستاد مدیریت بحران استان هم در حال پیگیری موضوع است.