حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا در خصوص نگرانی‌های مردم انگلیس از پیامدهای خروج این کشور از اتحادیه اروپا، با اشاره به اینکه مردم انگلیس مخالف خروج این کشور از اتحادیه‌ گمرکی و بازار واحد اروپایی هستند، بیان داشت: انگلیسی‌ها نگران پیامدهای اقتصادی برگزیت هستند.

وی با توجه به دیدگاه اروپایی‌ها در مورد اولویت‌های این اتحادیه گفت: بر اساس نظرسنجی‌های موجود مسئله استمرار تعاملات تجاری انگلستان با اتحادیه اروپا در چارچوب بازار واحد اروپایی مهم‌تر از مسئله کنترل مهاجران در چارچوب برگزیت سخت است.

پژوهشگر مسائل اروپا با تأکید بر نظر بسیاری از رأی‌دهندگان به حزب کارگر در مورد برگزیت اشاره داشت: آنها خواستار ایجاد کشوری باز و برون‌گرا هستند که مانند کشورهایی چون نروژ و سوئد با اتحادیه اروپا در ارتباط باشد.

وی با اشاره به موافقان برگزیت نرم تأکید داشت: بخش‌های مهمی از طرفداران حزب کارگر به ویژه جوانان و بخش‌های مهمی از اتحادیه‌های کارگری در جریان همه‌پرسی برگزیت طرفدار ادامه حضور در اتحادیه اروپا بودند و هم‌اکنون نیز متمایل به خروج نرم انگلستان از اتحادیه اروپا هستند.

مفیدی احمدی با توجه به تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: تعداد قابل‌توجهی از طرفداران حزب کارگر که به خروج انگلستان از اتحادیه رأی مثبت داده بودند، با روشن‌تر شدن تبعات منفی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه مشاغل خواستار برگزیت نرم یا باقی ماندن در این اتحادیه هستند.

وی با تأکید بر نگرانی‌ها از سرنوشت مذاکرات برگزیت اشاره داشت: اکثر مردم انگلستان مخالف این ایده هستند که مذاکره نکردن بهتر از معامله بد با طرف اروپایی است. به نظر می‌رسد مردم انگلستان و بخش‌های مهمی از احزاب سیاسی و فعالان بخش‌های اقتصادی در انگلستان نگران پیامدهای شکست مذاکرات هستند.

پژوهشگر مسائل اروپا با اشاره به مهم‌ترین پیامد شکست مذاکرات از نظر مردم انگلیس تأکید داشت: سایه انداختن ابر عدم قطعیت بر سپهر اقتصادی انگلستان مهمترین پیامد این مسئله است. بر اساس نظرسنجی‌های موجود، بیشتر مردم انگلستان مخالف خروج این کشور از اتحادیه‌های گمرکی و یا بازار واحد اروپایی هستند.

وی با توجه به پیامدهای اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: مسئله مذکور نشان می‌دهد که بخش‌های مهمی از مردم انگلستان به‌شدت نگران پیامدهای اقتصادی انتخاب مدل‌های خروجی هستند که اقتصاد این کشور را از مزایای استفاده از بازار واحد اروپایی و اتحادیه گمرکی محروم می‌کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.