به گزارش ایرنا، این نقل قول از بری را روز دوشنبه خبرگزاری ملی لبنان منتشر کرد.

نبیه بری رهبر جنش امل از احزاب مهم شیعی در لبنان است که روابط نزدیکی با حزب الله دارد.

در بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب در قاهره حملات تندی متوجه حزب الله لبنان شد و این حزب «تروریست» توصیف شد. 

این در حالی است که حزب الله بخشی از دولت لبنان است.

«جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان در نشست دیروز اتحادیه عرب که به درخواست عربستان سعودی برگزار شد، شرکت نکرد. 

باسیل اما در تماس تلفنی با برخی از وزیران خارجه عرب مخالفت خود را با تروریست خواندن حزب الله اعلام و تاکید کرد که حزب الله جزیی اساسی از دولت لبنان است. 

در نشست دیشب اتحادیه عرب علاوه بر وزیر خارجه لبنان، وزیران خارجه عراق، عمان، قطر و الجزایر هم شرکت نکردند. 

بسیاری از ناظران تصمیمات اتحادیه عرب را زیر فشار عربستان سعودی می دانند.