به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در کانال تلگرامی خود با اشاره به وضعیت مدیریت زنان در دولت گفت: «امروز در جلسه هیات  دولت، آخرین آمار از مدیران ارشد و میانی زن در وزارتخانه‌ها را ارائه دادم و بر این موضوع تاکید کردم که با توجه به ابلاغ رییس جمهور محترم و ضرورت توجه به این امر توسط همه دستگاه‌ها، معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، موضوع را به طور منظم پیگیری و آمارها را به روز می کند.»