سرهنگ رضا گودرزی در گفت وگو با ایرنا افزود: این محدودیت ترافیکی از سمت استان البرز به سمت شمال کشور از ساعت ۱۴ امروز اعمال خواهد شد. 
وی اضافه کرد: همچنین از ساعت 17 نیز جاده از سمت استان مازندران به البرز یکطرفه می شود. 
گودرزی گفت: هم اکنون تردد در کلیه محورهای ارتباطی استان البرز روان و هیچ گونه مشکل ترافیکی وجود ندارد. 
استان البرز دارای یک هزارو450 کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی است که 18 درصد بارترافیکی کشور مربوط به جاده های این استان می باشد.