به گزارش فارس ،‌ بررسی تطبیقی آمار زائرین ایرانی حاضر در راهپیمایی اربعین در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۵ نشان دهنده افزایش قابل توجهی است.

بر اساس این آمار‌ در سال ۸۹ شاهد حضور ۴۰ هزار زائر، سال ۹۰ شاهد حضور ۸۰ هزار زائر و در سال ۹۱ شاهد حضور ۴۸۰ هزار زائر بودیم.

همچنین در سال ۹۲ آمار زائرین اربعین به ۸۰۲ هزار زائر، سال ۹۳ آمار زائرین اربعین به یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر و سال ۹۴ به یک میلیون و ۷۰۰ زائر رسید.

سال جاری هم بر اساس آمار مسئولان و متولیان اربعین این آمار به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زائر افزایش پیدا کرد.

سال تعداد زائرین ایرانی حاضر در اربعین افزایش نسبت به سال قبل
89 40 هزار نفر آماری وجود ندارد
90 80 هزار نفر 100 درصد
91 480 هزار نفر 600 درصد
92 802 هزار نفر 167 درصد
93 یک میلیون و 200 هزار نفر 150 درصد
94 یک میلیون 700 هزار نفر 142 درصد
95 2 میلیون و 200 هزار نفر 130 درصد

اگر تعداد زائرین اربعین را در سال جاری با آمار سال 89 مقایسه‌ای اجمالی انجام دهیم متوجه خواهیم شد که تعداد آمار زائرین ایرانی حاضر در راهپیمایی اربعین 55 برابر شده است.