پایان سلطه کنگره ملی بر آفریقای جنوبی

علاوه بر «کوازولو ناتال» و «کیپ غربی» - جایی که به نظر می‌رسید «اتحاد دموکراتیک» با اکثریت واضح به قدرت بازگردد - «کنگره ملی آفریقا» در استان گوتنگ نیز که در آن اکثریت خود بسیار کمتر است، ضربه شدیدی خورده است. طی دو روز گذشته، این روندها تقویت شده است و در صورت تداوم، «کنگره ملی آفریقا» (برای اولین‌بار در ۳۰سال گذشته) باید از برخی احزاب اپوزیسیون بخواهد تا در یک دولت ائتلافی ملی -در صورت ماندن در قدرت به رهبری رئیس جمهور سیریل رامافوزا- از آن حمایت کنند. در استان‌هایی مانند «گوتنگ» باید همین کار را انجام دهد. «سیزوه مپوفو والش» تحلیلگر گفت: «این نتایج نشان‌دهنده مرگ سلطه کنگره ملی آفریقاست.»

وی گفت: «من فکر می‌کنم این خوب است. به همان اندازه که ترس وجود دارد باید امید هم وجود داشته باشد. مردم نگران و نامطمئن هستند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. این امر راه‌های جدیدی را برای تغییر و راه‌های جدیدی برای پاسخ‌گویی باز خواهد کرد.» «مپوفو والش» افزود که شکست کنگره ملی آفریقا در انتخابات ترکیبی از تکبر و انکار شکستشان بود. «سندیل سوانا»، تحلیلگر سیاسی مستقل گفت که کنگره ملی آفریقا به جنبش‌های آزادیبخش دیگری پیوسته که به‌دلیل ناتوانی در اجرای وعده‌های آزادی‌بخش خود مجازات شده‌اند.

او با اشاره به احزابی که جنبش‌های استقلال‌طلبانه را در زیمبابوه و نامیبیا رهبری می‌کردند، نمونه‌های «سواپو» در نامیبیا، «زانو پی اف» در زیمبابوه و «کنگره ملی آفریقای جنوبی» را مواردی دانست که همگی در یک قایق هستند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۵۵درصد از جمعیت آفریقای جنوبی در فقر زندگی می‌کنند. ۳۰سال ریاست کنگره ملی آفریقا با بیکاری عمیق همراه بوده که در حال حاضر ۳۳درصد است. فساد سیستمیک و ناکارآمدی دولت که منجر به بدتر شدن شرایط زندگی می‌شود نیز از جمله مسائلی است که آفریقای جنوبی با آن مواجه است.