پورشه که اکثر آن متعلق به فولکس واگن است، به‌شدت در معرض تنش‌های تعرفه‌ای اتحادیه اروپا و چین قرار دارد و تحویل به چین نزدیک به ۲۰درصد از تحویل‌های جهانی را تشکیل می‌دهد.پورشه در مجموع، در ۶ ماه اول سال ۱۵۵هزار و ۹۴۵خودرو در سراسر جهان تحویل داده است.در آمریکای شمالی، تحویل سالانه ۶درصد کاهش یافت. در همین حال، در بازار داخلی پورشه آلمان، تحویل با ۲۲درصد افزایش به ۲۰هزار و ۸۱۱دستگاه رسید.