طبق جدول ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، سال گذشته ۶میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان ۴میلیارد و ۲۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما تامین شده است.بررسی فهرست مذکور نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع ۴۴میلیارد و ۶۴۳میلیون دلار ارز برای پاسخگویی به نیاز بخش صنعت دریافت کرده که ۶۷درصد از این میزان ارز تامین‌شده با نرخ نیمایی و ۳۱درصد از محل ارز اشخاص تامین ارز شده است. معادل دو درصد از کل ارز تامین‌شده برای بخش صنعت از محل ارز ترجیحی تامین شد.جزئیات ارز تخصیص‌یافته به وزارت صمت بیانگر آن است که برای واردات قطعات خودرو به صورت CKD معادل ۳میلیارد و ۷۶۶میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان یک‌میلیارد و ۶۷۲میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲میلیارد و ۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.

همچنین برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو ۲میلیارد و ۹۵۱میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان ۷۵۱میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار از محل سامانه نیما بوده است.بنابراین در مجموع سال گذشته ۶میلیارد و ۷۱۷میلیون دلار ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو پرداخت شده که از این میزان ۴میلیارد و ۲۹۴میلیون دلار از محل سامانه نیما و ۲میلیارد و ۴۲۳میلیون دلار از محل ارز اشخاص تامین شده است. بر این اساس گزارش منتشر‌شده از سوی گمرک در اوایل اردیبهشت نیز بیانگر آن بود که شرکت‌های مونتاژکار خودرویی بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱با افزایش زیادی همراه بوده است.