فراخوان کیا برای نیم میلیون خودرو

کیا برای اولین بار در آوریل ۲۰۲۲ یک مشکل بالقوه را شناسایی کرد و دو سال بعد، ۱۶ خودرو را پیدا کرد که طبق گزارش‌‌ها در حین پارک حرکت می‌کردند. شش تلوراید نشانه‌هایی از آسیب به خطوط شفت میانی خود نشان دادند که باعث شد کیا فراخوانی را صادر کند. این شرکت می‌گوید از جراحات، تصادف یا تلفات مرتبط با مشکل احتمالی بی‌اطلاع است. کیا اطلاع رسانی به مالکان را از ۱۵ مه آغاز خواهد کرد. مخاطبان این فراخوان باید خودروی خود را به نمایندگی‌های کیا ببرند و از یک تکنسین خدمات بخواهند نرم‌افزار الکترونیکی ترمز دستی الکترونیکی به‌روز‌شده را نصب کند تا هنگام پارک و موتور خاموش، ترمز را درگیر کند.