قرار است این اتوبوس‌‌ها در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی تهران مورد استفاده قرار گیرند.  به گفته سنجری، وزارت صمت به دنبال گسترش تامین اتوبوس‌های برقی است، زیرا این اتوبوس‌ها، اقتصادی و با محیط‌زیست سازگارترند؛ برای توسعه این دستگاه‌ها، وزارت صمت تاکید دارد واردات اتوبوس از طریق خودروساز‌ها صورت پذیرد که هم خدمات پس از فروش بهتری داشته باشیم و هم بتوانیم بومی‌سازی ساخت و فناوری این خودرو‌ها را دنبال کنیم. مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت اضافه کرد: اتوبوس‌ محصولی نیست که تولیدکننده یا واردکننده آن را در ویترین مغازه مونتاژ کند و بفروشد، بلکه مشتریان خاص خود یعنی شهرداری و وزارت کشور را دارد؛ بدین معنا که شهرداری باید ابتدا با خودروساز قرارداد ببندند، سپس خودروساز اقدام به سفارش‌گذاری اتوبوس یا قطعات آن نماید. در واقع دستور ساخت اتوبوس یا بخشی از قطعات آن از محل پیش‌پرداخت شهرداری یا وزارت کشور تامین می‌شود، اما ادامه روند واردات اتوبوس به تامین مابقی قرارداد از سوی شهرداری‌ها بستگی دارد.