مرگ طبیعی موتورهای احتراقی بنز

پیش از این، مرسدس بنز متعهد شده بود تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل برقی شود و تا آن زمان موتورهای احتراقی خود را به طور دائم به کتاب تاریخ بسپارد. این شرکت اما اکنون می‌خواهد به فروش خودروهای ICE در دهه آینده ادامه دهد. این خودرو اهداف خودروهای الکتریکی خود را به نصف کاهش داده است و مدل‌های الکتریکی و هیبریدی خالص تا سال ۲۰۳۰، ۵۰درصد از فروش آن را به خود اختصاص خواهند داد. با همه اینها، مدیرعامل مرسدس بنز متعهد شده این شرکت کاملا برقی شود. او البته تاکید کرده که موتور احتراق داخلی خودرو به مرگ طبیعی می‌‌میرد و مرسدس بنز به شکل مصنوعی تغییر نخواهد کرد. به عبارت بهتر، خودروهای مرسدس بنز ICE تا زمانی که مشتریان بخواهند به حیات خود ادامه خواهند داد.