رشد فروش خودروهای برقی آلمانی

در کنار آئودی، بی‌ام‌و، شامل بی‌ام‌و و مینی، نیز ۱۱۸هزار و ۶۰۹ فروش خودرو در ایالات متحده طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ (افزایش ۶درصدی نسبت به سال گذشته) و ۳۹۵هزار و ۷۴۱ فروش در کل سال ۲۰۲۳ (۹درصد افزایش) ثبت کرده است. فروش خودروهای تمام‌برقی بی‌ام‌و در حال افزایش است و پی‌در‌پی رکورد می‌زند. در سه‌ماهه چهارم، فروش خودروهای برقی باتری بی‌ام‌و به ۱۴هزار و ۳۷۴ دستگاه رسید که بالاترین نتیجه سه‌ماهه تاکنون و حاوی افزایش ۶۵درصدی نسبت به سال گذشته است. سهم BEV از حجم کل تولیدات این برند به ۱۳.۳درصد افزایش یافت. بی‌ام‌و گزارش داده فروش iX به تعداد ۵هزار و ۲۷۴دستگاه رسیده است که دومین نتیجه بالای ۵هزار دستگاه پیاپی است.