به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، در این دوره نیز مطابق روال گذشته ضروری است تا متقاضیان در موعد اعلامی مقرر مبلغ مدنظر را در حساب شخصی وکالتی خود مسدود کنند تا امکان ثبت در طرح مذکور فراهم آید. زمانبندی و جزئیات اجرای طرح نیز متعاقبا اعلام می‌شود. با ادامه سیاست تولید کامل، تولید خودروی سواری و وانت در فروردین سال جاری در گروه سایپا به ترتیب با رشد ۴۴ و ۳۲درصدی و در گروه ایران‌خودرو به ترتیب با رشد ۶۳ و ۳۲۲درصدی و همچنین در بخش خصوصی به ترتیب با رشد ۷۲ و ۱۹۸درصدی همراه بوده است.