مهر: فرمانده نیروی انتظامی از کاهش دستگیری‌ها در طرح امنیت اخلاقی خبر داد و گفت: «هیچ طرحی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها نداریم و به پلیس مربوط نیست که افرادی که در کنسرت حضور دارند چه نسبتی با یکدیگر دارند.» به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم دیروز در حاشیه مراسم روز خبرنگار گفت: «درخصوص بحث تفکیک جنسیتی در مراکز برگزاری کنسرت‌ها و موسیقی چنین بخشنامه‌هایی نداریم و وقتی به مصاحبه‌ها نگاه می‌کنم، تعجب می‌کنم.» به گفته احمدی‌مقدم، در برخی از کنسرت‌ها موسیقی و صحنه‌آرایی بیشتر شبیه دیسکو است و خواننده برای ایجاد هیجان از مسوول حاضر در کنسرت می‌خواهد که با صدای بلند جیغ کشیده یا موج مکزیکی بروند. این موضوعات عین بی‌هنری است. احمدی مقدم تاکید کرد: «تفکیک جنسیتی سیاست ما نیست، اما وقتی در باغی زن و مردی به‌صورت مختلط می‌رقصند، پلیس ورود می‌کند؛ زیرا صاحب باغ تعهد داده است که در مکان عمومی اختلاط نباشد.»