الکترونیکـی شدن انتخابات ریاست‌جمهوری در تهران

احمد قیومی، فرماندار تهران خبر داد که انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۴ و شورای شهر در پایتخت به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد./ایرنا