قتل شهردار منطقه ۵ شیراز

ظهر روز گذشته شهردار منطقه پنج شیراز در منزل شخصی خود در خیابان شهید آقایی توسط افرادی ناشناس به قتل رسید.‌/الف