روزنامه جوان نیز در گزارشی «سیل سیستان ۱۰۰ سال آب سیستان بود!» با اشاره به اینکه تغییرات وضعیت آب و خاک در ایران بسیار نگران‌کننده است، گفت‌وگویی با دکتر فرود شریفی، رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی انجام داده است که او در این گفت‌وگو می‌گوید: چنان‌که از همین بارش‌های اخیر و سیل‌آسا در جنوب و جنوب غرب کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان خوب و عالمانه استفاده شده بود تا بیش از ۱۰۰ سال نیاز آب برای شرب و صنعت در این منطقه تضمین می‌شد .