عدم تمایل پزشکان به ۳ رشته‌ تخصصی

محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: آمار ورودی دستیاری برخی رشته‌های تخصصی مانند اطفال، بیهوشی و طب اورژانس بسیار نگران‌کننده است./تسنیم