روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «دریغ از یک استعفا» نوشت: «در نخستین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که تهدیدها و آفت‌ها زیاد بود و نگران آینده بودیم، از آیت‌الله بهشتی پرسیدم برای انقلاب اسلامی چه چیزی را آفت می‌دانید؟ ایشان گفتند اینکه مسوولیت‌های کلیدی به افراد کوچک سپرده شوند.»

 روزنامه اعتماد اما به تصاویر مخابره شده از نماز جمعه تهران پرداخت و آورد: «تیغه تیز بسیاری از انتقادات متوجه ستاد نماز جمعه کشور بود که با وجود واکنش‌های منفی، باز هم نام کاظم صدیقی را در لیست ائمه جمعه تهران قرار داده بود. برخی تحلیلگران با اشاره به مورد مشابه تخلف فرزندان معاون قوه‌قضائیه و استعفای این چهره برای نداشتن هر نوع شائبه‌ای در روند رسیدگی به تخلفات فرزندانش، این پرسش را طرح کردند که چرا ستاد نماز جمعه کشور صبر بیشتری در پیش نگرفت تا این‌گونه باعث کاهش رونق نماز جمعه پایتخت نشود.»

 روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی به این سوال که «این تریبون به مرجعیت نمازجمعه کمک کرد؟» اشاره کرد‌ و در نتیجه‌گیری آورد: «دقت در انتخاب امام‌جمعه به معنی نفی حضور آقای صدیقی در تریبون نماز نیست. نگاه دلسوزانه اما ایجاب می‌کند که با وجود اتفاقات اخیر برای این حضور قیود دقت و طراحی را نیز لحاظ کنیم تا مبادا به جای احیای اعتبار آن را بیش از گذشته هدر دهیم. از آنجایی که حواشی پیرامون آقای صدیقی در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای یافته و طیف کثیری را درگیر کرده است برای پاسخ به این ابهامات نیز باید پاسخی دقیق در قالب یک طراحی رسانه‌ای مطلوب ارائه داد تا قدرت اقناع حداکثری داشته باشد.» این روزنامه همچنین تیتر اصلی خود را به موضوع سریال حشاشین اختصاص داد و مدعی شد: «این گفته‌ها به‌وضوح تایید می‌کنند که در پس ساخت سریالی راجع‌به گروه اسماعیلیون، هجمه دولت مصر به اخوان‌المسلمین وجود دارد، اما نکته‌ای که کار را زیر سوال می‌برد، ارتباطی است که بین اخوانیون و اسماعیلیون برقرار شده و به علاوه جعلیات هدفمند و پرشماری که در روایت تاریخی این مجموعه وجود دارد.»