این در شرایطی است که در پرس‌وجوهایی که «دنیای اقتصاد» داشت، این موضوع تکذیب شد. احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با تکذیب این موضوع گفت: اختیار برای رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص احکام بودجه ۱۴۰۳ را به دلیل ایراداتی که در سیستم رای‌گیری به وجود آمده بود، به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه دادیم و آنها ایرادات جزئی را برطرف و اصلاحات را به صحن فرستادند و این موارد در صحن به تصویب رسید.

او ادامه داد: مجدد شورای نگهبان از برخی از مصوبات مجلس در بودجه ایراد گرفت که این ایرادات در جلسه ۲۲ اسفندماه مجلس بررسی شد و در پاره‌ای از موضوعات مانند ۳هزار امتیاز حقوق کارکنان دولت مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کرد و این ایرادات به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع هم سه ایراد را پذیرفت و سه ایراد از جمله ۳هزار امتیاز حقوق کارکنان دولت را نپذیرفت. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرد: مجلس بعد از ۲۲اسفند ماه جلسه‌ای نداشت و چون صحن علنی تشکیل نشد کسی نمی‌تواند از جانب مجلس چنین تصمیمی بگیرد و بودجه را اصلاح کند. بنابراین بعد از ۲۲ اسفند ماه تصمیمی از سوی مجلس در خصوص بودجه گرفته نشده است./دنیای اقتصاد