بررسی تقاضای فوریت لایحه تجمعات و راهپیمایی در مجلس

استماع گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در دستور هفته جاری مجلس قرار دارد./ایلنا