محکوم مالی فراری به دام افتاد

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری یک محکوم مالی فراری که دارای بیش از ۳۰فقره محکومیت قطعی است، هنگام خروج غیرقانونی از کشور خبر داد. او افزود: فرد مذکور دارای محکومیت‌های قطعی به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال در شعب اجرای احکام مدنی بندرعباس است و همچنین برای او در دادسرای بندرعباس قرار وثیقه ۴۰۰میلیارد ریالی صادر شده بود. این محکوم مالی قصد داشت با استفاده از گذرنامه جعلی از طریق ترکیه به یکی از کشور‌های اروپایی بگریزد که با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دستگیر و روانه زندان شد./ایلنا