سخنان قاضی‌القضات درباره تهاجم فرهنگی جدید دشمن

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه طی سخنانی در نخستین کنگره بین‌المللی حضرت علی ابن امام محمدباقر تصریح کرد: همه ما موظف و مکلف هستیم در برابر این تهاجم بزرگ فرهنگی دشمن بایستیم؛ دشمن برای پیشبرد این تهاجم فرهنگی سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و بودجه زیادی را برای تحقق آن اختصاص داده است؛ بنابراین همه ما وظیفه تبیین‌گری برعهده داریم و باید به تبیین و شناساندن توطئه‌های شوم دشمنان بپردازیم و در این زمینه تذکرات لازم را بدهیم و اقدامات مقتضی را اتخاذ کنیم. /میزان