عکس روز - ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

گوزن زرد ایرانی که گاهی به سبب پراکنش آن در منطقه، «بین‌النهرین» نیز نامیده می‌شود، نادرترین گونه گوزن و از نظر جثه دومین آن بعد از گوزن قرمز در ایران و منطقه مدیترانه است. هم اکنون از این گونه در حالت نیمه اسارت در چند نقطه ایران حفاظت می‌شود و تعداد آن در سال‌های اخیر کمی افزایش‌یافته و امید است که بتوان دوباره این گونه را به طبیعت وحشی معرفی کرد

عرفان سامان‌فر/ ایرنا