ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب درست نیست

به دنبال ادعای حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، مبنی بر دستکاری لایحه عفاف و حجاب پیش از ارسال به شورای نگهبان، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: این موضوع درست نیست، هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شورای نگهبان دستکاری نکرده است. ما در صحن از لایحه عفاف و حجاب دفاع و صحبت کردیم، همچنین ایراداتی که اخیرا شورای نگهبان به لایحه گرفته بود را اصلاح و مجددا به شورا ارسال کردیم.‌/خبرآنلاین