داستان سفیرآمریکا و شاه ساختگی بود

گفتم مسلما منظور توافق من با پرزیدنت‌های این دو کارخانه است‌. گفت بله‌. گفتم گزارش کار را برای شما می‌فرستم به عرض برسانید‌. تحقیقاتی که کردم معلوم شد آقای حبیب ثابت رفته بوده نمایندگی دو کارخانه را گرفته بوده که برای فروش ماشین‌آلات بزرگ دو درصد بگیرد و برای فروش قطعات یدکی ۱۲درصد بگیرد که سالانه مبالغ زیادی می‌شد .‌حالا با کاری که من کردم کار او خراب شده بود‌. من گزارش مفصل نوشتم و منافع مالی این کار را حساب کردم و نوشتم‌. دیگر خبری نشد‌. گمان من این شد که ثابت شخصا به هوشنگ شکایت کرده بود و داستان سفیر آمریکا و شاه ساختگی بوده است.