زندان رجایی‌شهر تخلیه شد

قوه قضائیه اعلام کرد که زندان رجایی‌شهر کرج به‌صورت کامل تخلیه شده است و زندانیان آن به قزل‌حصار منتقل شده‌اند./ ایسنا

 

  طبری به زندان اوین بازگشت

اکبر طبری ۱۴مردادماه وارد زندان اوین شد تا مجازات حبس دوازده‌ونیم ساله خود را متحمل شود. این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده است و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌شود. اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند؛ اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که روز گذشته برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد./  مرکز رسانه قوه قضائیه