تایید حکم اعدام ۲نفر از عناصر حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع)

هیات شعبه دیوان عالی کشوربا رد فرجام خواهی وکلای مدافع محمد رامز رشیدی و سیدنعیم هاشمی قتالی، (دو نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز)، دادنامه صادره را ابرام کرد./ ایلنا