برنامه « گذار به دولت هوشمند» سریع‌‌تر تدوین شود

درخبری دیگر، ابراهیم رئیسی رئیس‌‌جمهور عصر پنج‌شنبه در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کار مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یابد و آسان شود، تاکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و خدمات دولتی کاملا در دسترس آنها قرار گیرد. رئیس‌جمهور تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به‌طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کندی یا موانع پیشرفت امور آنها را برطرف کرد.