لیستی که البته ساعتی پس از مناظره در فضای مجازی منتشر شد و در آن نام بدهکاران عمده بانکی به این ترتیب ۱.دانیال‌زاده ۲.عظام ۳.صدرهاشمی‌نژاد ۴. العقیلی ۵. اقدامیان ۶.فلاحتیان ۷. شفیعی ۸.گرامی ۹.ایزدپناه ۱۰.رستمی صفا ۱۱.ریخته‌گران نوشته شده بود. براساس اعلام مرکز رسانه قوه‌قضائیه، اسماعیلی با تاکید بر اینکه خوشبختانه کارنامه قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است، گفت: بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه‌قضائیه نداشته است. اسماعیلی درباره دانیال‌زاده گفت:‌ در این مورد، پرونده قضایی تشکیل و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸هزار و ۳۰۰میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶هزار و ۲۰۰میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک وصول شده است. همچنین بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول شده است. درمورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است. او درباره پرونده گروه عظام افزود: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه‌قضائیه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانه‌های تولیدی این گروه در حال انجام است. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده صدرهاشمی نیز گفت: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه‌قضائیه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذی‌نفع قرار گرفته است. پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.

او درباره العقیلی گفت: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی درمورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف‌شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره پرونده اقدامیان افزود: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و براساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است. اسماعیلی درباره فلاحتیان گفت: در این مورد پرونده در قوه‌قضائیه رسیدگی شده و حکم ۱۰ سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه درباره شفیعی، پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره گرامی گفت: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰هزار میلیارد ریال توسط قوه‌قضائیه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمام بدهی‌ها تسویه خواهد شد. اسماعیلی درباره ایزدپناه افزود: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و براساس هماهنگی انجام‌شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره رستمی‌صفا نیز توضیح داد: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است. او درباره ریخته‌گران نیز گفت: این پرونده در قوه‌قضائیه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵سال و ۱۷سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند