به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این‎ ‎برنامه‎ ‎موجب می‌شود‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎از‎ ‎توافقی‎ ‎که‎ ‎ماه‎ ‎دسامبر‎ ‎با‎ ‎همراهی‎ ‎سایر‎ ‎اعضای‎ ‎اوپک‎ ‎و‎ ‎روسیه‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه‎ ‎منعقد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎موجب‎ ‎افزایش‎ ‎‌۳۷‌‎ ‎درصدی‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۹‌‎ ‎شد، ‎تخطی‎ ‎کند‎. همکاری‌های‎ ‎وسیع‌تر‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎با‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۶، ‎نقدینگی‎ ‎ضروری‎ ‎برای‎ ‎پوشش‎ ‎کسری‎ ‎بودجه‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎بدون‎ ‎لزوم‎ ‎به‎ ‎رهن‎ ‎گذاشتن‎ ‎دارایی‌های‎ ‎خارجی‎ ‎برای‎ ‎استقراض‎ ‎تامین‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎پیشبرد‎ ‎طرح‌های‎ ‎تحول‎ ‎اقتصادی‎ ‎بن‌سلمان‎ ‎کمک‎ ‎کرده‎ ‎است.

 

در‎ ‎ماه‎ ‎جاری‎ ‎ایران‎ ‎روزانه‎ ‎‌۱/ ۱ ‎میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎نفت‎ ‎صادر می‌کرد‎. عربستان‎ ‎و‎ ‎امارات‎ ‎فورا‎ ‎‌۱/۵ میلیون‎ ‎بشکه‎ ‎به‎ تولید‎ ‎خود‎ ‎افزوده‌اند‎ ‎اما‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎معنی‎ ‎نقض‎ ‎توافقی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قرار‎ ‎بود‎ ‎برای‎ ‎اصلاح‎ ‎آن، ‎کشورها‎ ‎تا‎ ‎ماه‎ ‎ژوئن‎ و‎ ‎اجلاس‎ ‎بعدی‎ ‎اوپک‎ ‎صبر‎ ‎کنند. ‎البته‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎عربستان‎ ‎ ‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎تعهد‎ ‎خود‎ ‎از‎ میزان ‎تولیدش‎ ‎کاسته‎ ‎بود، ‎‎حتی‎ ‎با‎ ‎افزودن‎ ‎۵۰۰‎ ‎هزار‎ ‎بشکه‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎باز‎ ‎هم‎ ‎توافق‎ ‎را‎ ‎نقض‎ ‎نخواهد‎ ‎کرد. این‎ ‎تحولات‎ ‎بر‎ ‎پایداری‎ ‎توافق‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎که‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎و‎ ‎نیم‎ ‎از‎ ‎عمرش می‌گذرد‎ ‎خدشه‎ ‎وارد‎ ‎کرده‎ ‎و می‌تواند‎ ‎روابط‎ ‎مسکو‎ ‎و‎ ‎ریاض‎ ‎را‎ ‎تیره‎ ‎کند‎. عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎سیاست‎ ‎کاهش‎ ‎تولید‎ ‎را‎ ‎یک‎ ‎موفقیت‎ ‎تلقی می‌کند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎تداوم‎ ‎همکاری‎ ‎با‎ ‎روسیه‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎بهای‎ ‎نفت‎ ‎استقبال می‌کند. اما‎ ‎عربستان‎ ‎مایل‎ ‎است‎ ‎برای‎ ‎تحمیل‎ ‎فشار‎ ‎بیشتر‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تقویت‎ ‎موضع‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎بخش‎ ‎تفکیک‎ ‌نشدنی‎ ‎سیاست‎ ‎ترامپ‎ ‎علیه‎ ‎ایران، ‎ ‎بازهم‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎بیفزاید.

‎روسیه‎ ‎نیز‎ ‎باوجود‎ ‎تخطی‎ ‎از‎ ‎توافق‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس، ‎ ‎مایل‎ ‎نیست‎ ‎با‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎توافق، ‎کار‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎پیشبرد‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تسهیل‎ ‎کند‎. اگرچه‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎اغلب‎ ‎از‎ ‎پیشنهادهای‎ ‎کاهش‎ ‎تولید‎ ‎استقبال‎ ‎نمی‌کرد، ‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎اهداف‎ ‎راهبردی‎ ‎که‎ ‎داشت،‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎شرکت‌های‎ ‎نفتی‎ ‎داخلی‎ ‎تحمیل می‌کرد. ‎با‎ ‎افزایش‎ ‎تولید‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎بهبود‎ ‎بهای‎ ‎نفت، ‎روس‌ها‎ ‎نگران‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎سهم‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎بدهند. در‎ ‎طول‎ ‎چند‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎آشکار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎چین،‎ ‎هند‎ ‎و‎ ‎ترکیه‎ ‎چگونه‎ ‎به‎ ‎تحریم‌ها‎ ‎واکنش‎ ‎نشان می‌دهند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎چطور‎ ‎خواهد‎ ‎توانست‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پیروی‎ ‎از‎ ‎تحریم‌ها‎ ‎متقاعد‎ ‎کند. نشست‎ ‎نظارتی‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎در‎ ‎‌۱۹‌‎ ‎می، ‎معلوم‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آستانه‎ ‎نشست‎ ‎‌۲۶‌‎ ‎ژوئن‎ ‎برای‎ ‎تصمیم‌گیری‎ ‎درباره‎ ‎تداوم‎ ‎سیاست‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه، ‎شرکت‌کنندگان‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎چه‎ ‎نگاهی‎ ‎به‎ ‎بازار‎ ‎دارند. درحالی‌که‎ ‎بازار‎ ‎به‌دلیل‎ ‎کاهش‎ ‎عرضه‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎تنش‌های‎ ‎داخلی‎ ‎لیبی‎ ‎و‎ ‎ونزوئلا‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎افزایش‎ ‎تقاضای‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎فرا‎ ‎رسیدن‎ ‎فصل‎ ‎تعطیلات‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎قرار‎ ‎دارد، ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎دلایل‎ ‎خوبی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کوتاه‌مدت‎ ‎به‎ ‎تولید‎ ‎خود‎ ‎بیفزاید‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عین‎ ‎حال‎ ‎به‎ ‎توافق‎ ‎بلندمدت‎ ‎اوپک‎ ‎پلاس‎ ‎نیز‎ ‎پایبند‎ ‎بماند‎.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند