به گزارش «ایبِنا» به نقل از ترید عربیا،  «خالید حاماد» رئیس اجرایی نظارت بانکداری در بانک مرکزی بحرین گفت: ابزار نوآوری بانکداری باز، تاثیر مثبت قابل‌توجهی روی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در بحرین خواهد داشت؛ ضمن اینکه برای بخش مالی این کشور یک فضای رقابتی در خاورمیانه ایجاد می‌کند. خدمات بانکداری باز مستلزم تامین دو مقوله وسیعی از خدمات است.

وی گفت: اول شامل «خدمات اطلاعات حساب» که برای مشتریان اطلاعاتی را که در تمام بانک‌ها حساب دارند به‌صورت یکپارچه فراهم می‌کند و دومین مقوله شامل «خدمات شروع پرداخت» است. این سرویس به اشخاص ثالث مجاز اجازه آغاز پرداخت‌ها را از طرف مشتریان می‌دهد و اجازه انتقال سریع بین حساب‌های مشتریان را از طریق اپلیکیش موبایل فراهم می‌کند.