وی در بخش دیگری از این سخنان تاکید کرد: ملت ایران ملتی صبور و اهل تعامل است، اما عزت خود را حراج نمی‌کند و غیرت ملی آنها اجازه نمی‌دهد که به‌خاطر خوی سلطه‌طلبانه آمریکا آینده خود را از نظر پیشرفت تکنولوژی نادیده بگیرد. گرچه آنان تئوری فشار و ریاضت اقتصادی را برای ملت ما در نظر گرفته‌اند، اما ملت ما با هوشیاری می‌تواند این دوره را به دوره بازسازی درونی اقتصاد ملی بدل کند. رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه مسوولان کشور برای بهبود شرایط کشور به‌خصوص در بعد اقتصادی تلاش خود را حتی با مذاکره با دشمن ادامه داد، گفت: نظام جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت تکنولوژی هسته‌ای از همه روش‌ها برای رفع سوء‌تفاهم‌ها و حل مساله به‌نحوی‌که فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود بهره جسته است و این مسیر را ادامه می‌دهد. اما به‌نظر می‌رسد که وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که جوهره آن این است که طرف مقابل تصور دارد با فشار اقتصادی می‌تواند خواسته نامعقول و سلطه‌طلبانه خود را بر مردم ایران تحمیل کند. لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دوره تمرکز بر حل مسائل درونی اقتصاد ملی این رهاورد را در آینده خواهد داشت که پس از آن دیگر آمریکا با ایران امروز مواجه نیست که با تهدید و تحریم اقتصادی قدرت زورگویی پیدا کند، بلکه با اقتصادی مقاوم و زاینده و مسلط بر تکنولوژی‌های لازم مواجه است. وی تاکید کرد: لازمه توفیق در این دوره این است که یک تحلیل مشترک در کشور وجود داشته باشد و به جای تحلیل‌های سطحی سیاسی به توسعه درونی کشور توجه شود.رئیس مجلس شورای اسلامی در توصیه به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اظهار کرد: زمینه‌های بازسازی درونی اقتصادی را باید مبنای عمل خود قرار داده  و دو وجه را می‌توانند مدنظر قرار دهند. هم در اصلاح قوانین و بهسازی زمینه‌های توسعه متناسب با این دوره اقدام کنند و هم پیشنهادهایی برای تصمیمات شورای هماهنگی فراهم کنند تا از توان تمام قوا استفاده شود.