ابوترابی فرد گفت: اکنون که رئیس کل بانک مرکزی، پایان حکم خود و دوران مدیریت خود را تجربه می‌کند و در آستانه تغییر رئیس کل بانک مرکزی هستیم، به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهم برای استقلال بانک مرکزی اقدام کند و یک رئیس کل  برای بانک مرکزی انتخاب شود که مورد تایید دیگر روسای قوا و مورد تایید چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی کشور باشد. امام‌جمعه موقت تهران گفت: مشکلات ما قوانینی است که فاقد ثبات است، ما نیازمند قوانین پایدار و باثبات هستیم و این راه تحول را هموار می‌کند. امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: اصلاح چالش‌های اقتصادی کشور، نیازمند اصلاح ساختارهایی از جمله نظام بودجه‌‌ریزی کشور است. همچنین نیازمند اصلاح رفتارها، تصمیمات اساسی و کلیدی و شجاعانه است و این تصمیمات چون هزینه دارد، اگر اجماع نخبگان سیاسی و علمی در کنار آن نباشد، تداوم نخواهد داشت.