همچنین قوه‌قضائیه اکنون مسوول کار است و باید موضوع را به‌صورت دقیق و سریع پیگیری کند تا با اقدام سریع، بازدارندگی ایجاد کنیم. به گزارش «ایلنا» وزیر کشور همچنین گفت: البته افراد دستگیر شده در بازجویی ادعا کرده‌اند که موارد دیگری نیز بوده‌ است، اما هنوز آن موارد اثبات و مشخص نشده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، وی با تاکید بر اینکه صدا و سیما در ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه نقش ایجابی و سلبی دارد، گفت: در جلسه‌ای هم که در خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم، رهبری نگاه انتقادی به برنامه‌های صدا و سیما و وزارت ارشاد داشتند. این در حالی است که ایشان از کلمه جریان‌سازی برای نشاط اجتماعی استفاده کردند. اما این را می‌توان بگویم سریال‌ها و برنامه‌های صدا و سیما موجب نشاط در جامعه نمی‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر کشور گفت: شوراى تامین استان‌ها ملاحظات امنیتى، اجتماعى و خدماتى را براى نمایش مسابقه فوتبال درنظر بگیرند.

رد ادعای یکی از شاکیان پرونده تجاوز در ایرانشهر

از سوی دیگر علی موحدی‌راد، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: از سه نفر شاکی پرونده تجاوز در ایرانشهر ادعای تجاوز به یکی از دختران از سوی پزشکی قانونی تایید نشد. به گزارش «ایسنا» وی گفت: برای منافی عفت و زنای به عنف باید میزان ارتباط شاکی با متهم از طریق شماره تماس‌ها، پیامک‌ها و شبکه‌های فضای مجازی تعیین شود که مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده یا با اکراه، سپس اقدامات نهایی درخصوص این پرونده صورت گیرد. بعضی از این افراد تماس‌های تلفنی بسیار زیادی با متهم داشته‌اند و باید بررسی شود این ارتباط‌ها در حد عرف بوده یا نامشروع که دستگاه قضایی در حال بررسی این موضوع است.