او افزود: البته ما پیشنهادی داشتیم که به تایید نرسید مبنی‌بر اینکه شورای نگهبان مجمعی کارشناسی تعریف و تبیین کند با حضور ۲۰ تا ۳۰ نفر از کارشناسان زبده کشور، که رأسا از ارزیابی‌های خود نسبت به داوطلبان، برنامه‌ها و مشاورانشان به شورای نگهبان نظر دهند. وی افزود: پیشنهاد شورای نگهبان این نیست که اگر کسی در دوره‌ای ردصلاحیت شده در دوره بعدی ثبت‌نام کند؛ چراکه هم برای خودش و هم برای دستگاه‌های مرتبط با انتخابات هزینه‌ دارد، اما اگر به هر صورت ثبت‌نام کرد ما مجدد صلاحیت وی را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد. حال، آن داوطلب هر سمتی که قبلا داشته اعم از رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و... شورای نگهبان صلاحیت وی را در هر دوره بررسی می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان معتقد است امروز فضای انتخابات با فضای تدوین قانون  انتخابات در دهه ۶۰ بسیار متفاوت شده است؛ به‌طوری‌که برخی در انتخابات اخیر در جای اپوزیسیون نظام نشسته‌اند.