دستور ویژه جهت اتمام پروژه های نیمه تمام

دنیای اقتصاد – تهران: در خصوص پیگیری مطالبات شهروندان در مورد پروژه های عمرانی در حال اجرای شهر شریف آباد، شهردار به همراه مسئول واحدهای شهرسازی، عمران و خدمات شهری به صورت سرزده از روند اجرای این پروژه ها بازدید و از نزدیک با اهالی گفتگو کرد.

الماسی مفیدی در دیدار با شهروندان اظهار داشت: الویت بندی پروژه های عمرانی در شهر شریف آباد با کارهای نیمه تمام قبلی و پس از پایان آن ها، پرداختن به پروژه های جدید است. نیمه تمام ماندن پروژه ها در زمان مدیریت مسئولان وقت، صدمات و خسارات مالی و معنوی بسیاری برای شهر و شهرداری به همراه داشته است که ما با آگاهی از این معضلات، همت خود را در تکمیل این پروژه ها به کار گرفته و از افزودن کار جدید که سبب تقسیم توان اجرایی شهرداری شود، اجتناب کرده ایم.

شهردار شریف آباد اضافه کرد: البته در گام بعدی، پروژه های عمرانی که مطالعات آن در حال انجام است، شروع خواهد شد. با افکار سنجی و کار مطالعاتی دقیق سعی در حذف فرایند آزمون خطا و الویت بندی اجرای پروژه های عمرانی را داریم. این اقدامات در ماه های آتی به صورت مرحله به مرحله جهت اطلاع و همراهی شهروندان منتشر و با ایجاد فضای تعاملی، از نظرات و پیشنهادات شهروندان در اجرای هر چه بهتر پروژه ها استفاده خواهد شد.