شماره روزنامه ۵۹۹۳
|
آرشیو روزنامه شماره ۵۹۷۷ دنیای اقتصاد

اخبار تحلیل - روزنامه شماره ۵۹۷۷

  • تنزل بهره‏‏‌وری و سکون تولید صنعت

    کاظم بیابانی خامنه *
    چطور ممکن است یک کشور، صنعت یا بنگاه در زمان‌های مختلف با بهره‌برداری از میزان نهاده‌‌‌های تولید یکسان، به میزان محصولی متفاوت برسد؟ پاسخ در تغییرات بهره‌‌‌وری است، آنچه منبع رشد پایدار تلقی می‌شود، اما بنابر شواهد موجود، منبع رشدهای متزلزل و حتی تنزل میزان تولید در اقتصاد ایران شده است.
  • رشد نقدینگی در کف ۵ساله

    دنیای اقتصاد: رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۲ با ثبت ۲۴.۳ درصد به کمترین مقدار ۵ سال اخیر رسید. همچنین نرخ رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه بهمن ماه ۲۷.۵ درصد اعلام شده است. این آمار تاییدکننده گزارش «دنیای اقتصاد» در رابطه با آمار بهمن ماه است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر