شاخص‌های صنعت حمل و نقل در ایران
حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش‌های مختلف اقتصادی کشور همواره مورد توجه قرار داشته و نحوه به کارگیری و گردش اطلاعات در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. زیرا حمل و نقل علاوه بر آنکه که یکی از بخش‌های مهم و زیربنایی محسوب می‌شود بر بسیاری از فعالیت‌های دیگر جامعه نیز تاثیر گذاشته و امکان بهره‌برداری مناسب از صنایع و استعدادهای جامعه و پیشرفت بسیاری از طرح‌های کشور را فراهم آورده است.

در مجموعه حاضر اهم عملکرد وزارت راه و ترابری در قالب زیربخش‌های جاده‌ای، ریلی،‌ هوایی و دریایی در یکسال گذشته (تیر ۸۴ لغایت تیر ۸۵) به همراه مقایسه با سال ۸۳ بیان شده است.
حمل و نقل جاده‌ای
جابه‌جایی کالا
میزان جابه‌جایی کالا در یکسال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 8/406میلیون تن بوده که نسبت به سال 83 (9/388میلیون تن)، افزایشی برابر 6/4درصد داشته است.
جابه‌جایی مسافر
میزان جابه‌جایی مسافر در یک سال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 6/761میلیون نفر بوده که نسبت به سال 83 (5/726میلیون نفر)، افزایشی برابر 8/4درصد داشته است.
ترانزیت کالا:
میزان ترانزیت کالا در یکسال گذشته (تیر84 الی تیر 85) برابر 8/3میلیون تن بوده که نسبت به سال 83 (3/3میلیون تن)، افزایشی برابر 2/15درصد داشته است.
متوسط عمر ناوگان باری:
متوسط عمر ناوگان باری در حال حاضر (تیر 85) برابر 19 سال است که نسبت به سال 83 (21سال)، کاهشی برابر 5/9درصد داشته است.
متوسط عمر ناوگان مسافری اتوبوس:
متوسط عمر ناوگان مسافری اتوبوس در حال حاضر (تیر 85) برابر 11 سال است که نسبت به سال 83 (12سال)، کاهشی برابر 3/8درصد داشته است.
متوسط عمر ناوگان مسافری مینی‌بوس:
متوسط عمر ناوگان مسافری مینی‌بوس در حال حاضر (تیر 85) برابر 22 سال است که نسبت به سال 83 (8/21 سال) افزایشی برابر 9/0درصد داشته است.
طول آزادراه‌های کشور

طول آزادراه‌ها در حال حاضر (تیر 85) برابر 1240 کیلومتر است که نسبت به سال 83 (1240 کیلومتر) تغییری نداشته است.
علاوه بر آزادراه‌های موجود، آزادراه‌های اهواز - بندر امام، سرچم - تبریز، خرم‌آباد - پل زال، کنار گذر شمالی مشهد، ساوه - همدان، تهران - شمال، تهران - پردیس، قزوین - رشت، کنارگذرهای غربی و شرقی اصفهان نیز در دست ساخت می‌باشند که پس از بهره‌برداری به ۱۲۴۰کیلومتر فعلی افزوده خواهند شد.
طول بزرگ‌راه‌های کشور:
طول بزرگ‌راه‌ها در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۴۹۷۱کیلومتر است که نسبت به سال ۸۳ (۴۴۶۲کیلومتر)، افزایشی برابر ۴/۱۱درصد داشته است.
طول راه‌های اصلی کشور:
طول راه‌های اصلی در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۲۵۱۹۰کیلومتر است که نسبت به سال ۸۳ (۲۴۵۴۴کیلومتر)، افزایشی برابر ۶/۲درصد داشته است.
طول راه‌های فرعی کشور:
طول راه‌های فرعی در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۴۰۳۱۸کیلومتر است که نسبت به سال ۸۳ (۳۹۴۳۵کیلومتر)، افزایشی برابر ۲/۲درصد داشته است.
حمل و نقل ریلی

جابه‌جایی بار داخلی:
میزان جابه‌جایی بار داخلی در یکسال گذشته
(تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۸/۲۹میلیون تن بوده که نسبت به سال ۸۳ (۲۸میلیون تن)، افزایشی برابر ۴/۶درصد داشته است.
جابه‌جایی کالای ترانزیت:
میزان جابه‌جایی کالای ترانزیت در یکسال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۴/۱میلیون تن بوده که نسبت به سال ۸۳ (۵/۱میلیون تن)، کاهشی برابر ۷/۶درصد داشته است.
جابه‌جایی مسافر:
میزان جابه‌جایی مسافر در یکسال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۲/۲۱میلیون نفر بوده که نسبت به سال ۸۳ (۳/۱۷میلیون نفر)، افزایشی برابر ۵/۲۲درصد داشته است.
تعداد لکوموتیو در سرویس (اصلی و مانوری):
تعداد لکوموتیو کل در سرویس (اصلی و مانوری) در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۳۴۳ دستگاه می‌باشد که نسبت به سال ۸۳ (۳۲۴ دستگاه)، افزایشی برابر ۹/۵درصد داشته است.
تعداد سالن‌های مسافری در سرویس:
تعداد سالن‌های مسافری در سرویس در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۹۱۸ دستگاه می‌باشد که نسبت به سال ۸۳ (۸۲۸ دستگاه)، افزایشی برابر ۹/۱۰درصد داشته است.
تعداد واگن‌های باری در سرویس:
تعداد واگن‌های باری در سرویس در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۱۹هزار و ۹۷۵ دستگاه می‌باشد که نسبت به سال ۸۳ (۱۶۰۸۵ دستگاه)، افزایشی برابر ۲/۲۴درصد داشته است.
بازسازی خطوط موجود:
میزان بازسازی خطوط موجود در یکسال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۱۳۱ کیلومتر بوده که نسبت به سال ۸۳ (۲۱۱ کیلومتر)، کاهشی برابر ۹/۳۷درصد داشته است.
بهسازی خطوط موجود:
میزان بهسازی خطوط موجود در یکسال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۱۶۵ کیلومتر بوده که نسبت به سال ۸۳ (۲۳۰ کیلومتر)، کاهشی برابر ۳/۲۸درصد داشته است.
احداث خط جدید:
میزان احداث خط جدید در یکسال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۲۱۹ کیلومتر بوده که نسبت به سال ۸۳ (۲۱۱ کیلومتر)، افزایشی برابر ۸/۳درصد داشته است.
حمل و نقل هوایی

اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های کشور:
میزان اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌های کشور در یکسال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 6/26میلیون نفر بوده که نسبت به سال 83 (4/22میلیون نفر)، افزایشی برابر 8/18درصد داشته است.
جابه‌جایی مسافر در پروازهای داخلی:
میزان جابه‌جایی مسافر در پروازهای داخلی در یکسال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 6/10میلیون نفر بوده که نسبت به سال 83 (4/9میلیون نفر)، افزایشی برابر 8/12درصد داشته است.

سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی:
سهم بخش غیردولتی در پروازهای داخلی در یکسال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 36درصد بوده که نسبت به سال 83 (2/35درصد)، افزایشی برابر 8/0درصد داشته است.
جابه‌جایی مسافر در پروازهای بین‌المللی:
میزان جابه‌جایی مسافر در پروازهای بین‌المللی در یک‌سال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 1/5میلیون نفر بوده که نسبت به سال 83 (8/4میلیون نفر)، افزایشی برابر 3/6درصد داشته است.
سهم بخش غیردولتی در پروازهای بین‌المللی:
سهم بخش غیر دولتی در پروازهای بین‌المللی در یکسال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 48درصد بوده که نسبت به سال 83 (9/62درصد)، کاهشی برابر 9/14درصد داشته است.
میزان بهره‌وری ناوگان مسافری:
میزان بهره‌وری ناوگان مسافری در یکسال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 3/7 ساعت در شبانه‌روز بوده که نسبت به سال 83 (8/6 ساعت در شبانه‌روز)، افزایشی برابر 4/7درصد داشته است.
توان جابه‌جایی مسافر از نظر امکانات فرودگاهی:
توان جابه‌جایی مسافر از نظر امکانات فرودگاهی در حال حاضر (تیر 85) برابر 67میلیون نفر است که نسبت به سال 83 (62میلیون نفر)، افزایشی برابر 1/8 درصد داشته است.
حمل بار داخلی توسط ناوگان هوایی:
میزان حمل بار داخلی توسط ناوگان هوایی در یک‌سال گذشته (تیر 84 الی تیر 85) برابر 4/57هزار تن بوده که نسبت به سال 83 (6/50هزار تن)، افزایشی برابر 4/13درصد داشته است.
حمل بار خارجی توسط ناوگان هوایی:
میزان حمل بار خارجی توسط ناوگان هوایی در یک‌سال گذشته (تیر 84 الی تیر85) برابر 93هزار تن بوده که نسبت به سال 83 (80هزار تن)، افزایشی برابر 3/16درصد داشته است.
تعداد پرواز‌های ترانزیتی از فراز کشور:
تعداد پرواز‌های ترانزیتی از فراز کشور در یک‌سال گذشته (تیر 84 الی تیر85) برابر 130هزار پرواز بوده که نسبت به سال 83 (115هزار پرواز)، افزایشی برابر 13درصد داشته است.
حمل و نقل دریایی

ظرفیت اسمی بنادر تجاری:
ظرفیت اسمی بنادر تجاری در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۱۱۷میلیون تن می‌باشد که نسبت به سال ۸۳ (۱۱۰میلیون تن)، افزایشی برابر ۴/۶درصد داشته است.
عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری:
میزان تخلیه و بارگیری (نفتی و غیرنفتی) در بنادر تجاری کشور در یک‌سال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۶/۱۰۱میلیون تن بوده که نسبت به سال ۸۳ (۹۳میلیون تن)، افزایشی برابر ۲/۹درصد داشته است.
عملیات کانتینری بنادر:
میزان عملیات کانتینری طی بنادر یک‌سال گذشته (تیر ۸۴ الی تیر ۸۵) برابر ۱۴۲۸هزار TEU بوده که نسبت به سال ۸۳ (۱۳۴۶هزار TEU)، افزایشی برابر ۱/۶درصد داشته است.
ظرفیت جابه‌جایی مسافر در بنادر:
ظرفیت جابه‌جایی مسافر در بنادر در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۸/۴میلیون نفر است که نسبت به سال ۸۳ (۵/۴میلیون نفر)، افزایشی برابر ۷/۶درصد داشته است.
ظرفیت ناوگان تجاری کشور:
ظرفیت ناوگان تجاری کشور در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۸/۳میلیون تن است که نسبت به سال ۸۳ (۲/۳میلیون تن)، افزایشی برابر ۸/۱۸درصد داشته است.
ظرفیت ناوگان نفتی کشور:
ظرفیت ناوگان نفتی کشور در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۱/۶میلیون تن است که نسبت به سال ۸۳ (۱/۶میلیون تن)، تغییری نداشته است.
میانگین عمر ناوگان تجاری کشور:
میانگین سن ناوگان تجاری کشور در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۹/۱۵سال است که نسبت به سال ۸۳ (۴/۱۶سال)، کاهشی برابر ۳درصد داشته است.
میانگین‌عمر ناوگان نفتی کشور:
میانگین عمر ناوگان نفتی کشور در حال حاضر (تیر ۸۵) برابر ۶/۳سال است که نسبت به سال ۸۳ (۳سال)، افزایشی برابر ۲۰درصد
داشته است.