شرکت ملی کشت و صنعت پارس، از دریافت مجوز تغییر ۲۵درصدی نرخ فروش ذرت بذری رقم ۷۰۴ خبر داد. نرخ این محصول مطابق با مصوبه جلسه هیات‌مدیره شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، از ۱۳۹هزار تومان به ۱۷۵هزار تومان افزایش یافته است. جایگاه این محصول در شرکت مذکور طوری است که ۳۴درصد از کل مبلغ فروش سالانه «زپارس» را تشکیل می‌دهد.  پتروشیمی کرمانشاه اعلام کرد که به منظور تعمیرات تجهیزات واحد آمونیاک خود از تاریخ ۲۵فروردین سال‌جاری تولید آن متوقف شده است و به محض پایان یافتن تعمیرات فوق و قرار گرفتن در مدار تولید اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین در این شرکت پیش‌بینی تولید در سال ۱۴۰۳ بر مبنای ۳۳۰روز تولید لحاظ شده و معادل ۳۵روز توقفات غیرمعمول و تعمیرات اصلی در نظر گرفته شده است.  شرکت معدنی املاح ایران خبر داد که محصول سولفات‌سدیم این شرکت مطابق مصوبه هیات‌مدیره مشمول افزایش نرخ ۲۰درصدی شده است. نرخ این محصول، از ۵هزار و ۱۰۰تومان به ۶هزار و ۱۲۰تومان افزایش یافته است. این محصول ۷۸درصد کل مبلغ فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد.